Vihreät teot

PARAS LUONTOTEKO: ESPOON JUHLAVUODEN 550 SUOJELUHEHTAARIA

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki palkitsi vuosien 2007 ja 2008 parhaan luontoteon. Voittajaksi valittiin Espoon kaupunginvaltuuston päätös suojella 550-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi 550 hehtaaria metsää. Paras luontoteko löytyi valtakunnallisella Countdown-kilpailulla, jolla etsittiin luonnon elinvoimaisuutta ja ihmisen hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Kilpailun järjesti Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) Suomen komitea. Valtuustoaloitteen metsien suojelusta tekivät valtuutetut Sirpa Hertell ja Nina Knaapila huhtikuussa 2008.

VALTUUSTOALOITE METSÄLUONNON 550 HEHTAARIN SUOJELEMISEKSI JUHLAVUODEN KUNNIAKSI

Espoon 550-juhlavuoden kunniaksi valtuutettu Sirpa Hertell teki 7.4.2008 aloitteen 550 hehtaarin suojelemiseksi Espoon luonnonarvoiltaan merkittävistä metsistä. Tavoitteena on turvata Espoon osalta Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuutta sekä taata asukkaille hyvät virkistysmahdollisuudet. Erityisesti tulee aloitteen mukaan suojella Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuusohjelman (METSO II) mukaisia lisäsuojelua tarvitsevia arvokkaita elinympäristöjä. Suojeltavat alueet tulee valita pääosin olemassa olevien suojelualueiden ympäriltä niitä laajentaen. Alana 550 hehtaaria on noin kolme prosenttia Espoon 17 000 hehtaarin metsäalasta ja on tavoitteena hyvin saavutettavissa.

Lue tarkemmin

 
lautakunta_iso.jpg