HSL:n hallitus päättää pohjois-Espoon ja Leppävaaran vuonna 2019 voimaan tulevasta liikennesuunnitelmasta tiistaina 6.3. Olen viimeiset viikot ollut kuuntelemassa asukkaiden palautetta ja vastaamassa joukkoliikenteen käyttäjien huolestuneisiin kysymyksiin. Usein luullaan, että poliitikot, kuten me HSL:n hallituksessa olemme vastuussa linjojen suunnittelusta, mutta suunnitteluvastuu on virkatyönään sitä tekevillä linjastosuunnittelijoilla. Me hallituksessa voimme hyväksyä, hylätä tai muuttaa suunnitelmaa, joten asukastilaisuudet ovat olleet todella tärkeitä, jotta voimme tietää, miten muutokset vaikuttavat joukkoliikenteen käyttäjien arkeen.

Viherlaaksolaiset ry:n järjestämässä asukastilaisuudessa ja alueella kerätystä 771 asukkaan adressista selvisi, että Viherlaakson rannan jättäminen ilman joukkoliikennettä pidentää kohtuuttomasti kävelymatkaa bussipysäkille. HSL korjasi palautteen perusteella suunnitelmaa, mutta vuoroväli on edelleen liian pitkä ja illalla klo 18 jälkeen ei olisi vuoroja ollenkaan. Esitän tähän muutosta siten, että linjan 225 vuoroväliä lyhennetään 60 minuutista 30 minuuttiin ruuhka-aikoina ja lisätään vuoroja illalla n. klo 21 asti.

Linjan 238 osalta palautemäärä on suuri ja saamani palautteen mukaan pohjois-Espoolaiset haluavat edelleen päästä bussilla Leppävaaraan, eivät Espoon keskukseen. HSL:n selvityksen mukaan vaihdollinen matka-aika Espoon keskuksen kautta junalla Leppävaaraan pitenisi noin 5 minuuttia ja matka-aika Helsinkiin pysyisi entisellään, koska juna on bussia nopeampi. Vaihtoa helpottaisi perustettava uusi linja 200, joka liikennöi 10 minuutin välein Espoon keskuksesta Turuntietä Helsinkiin. Kaikki eivät kuitenkaan matkusta Leppävaaraan, vaan myös Viherlaaksoon kouluun tai harrastuksiin. Leppävaarasta on myös A-juna yhteys Helsinkiin ja Turun junatkin pysähtyvät Leppävaarassa. Esitän muutoksena, että 238 säilytetään nykyisellään siten, että päätepiste on edelleen Leppävaara, ei Espoon keskus.

Kolmas linjastomuutos, josta olen saanut paljon palautetta, on linjan 214 kiertäminen Karakallion kautta. Kierto pidentää matka-aikaa 5–9 minuuttia ja myös Karamalmenin koulun oppilaiden kävelymatkaa. Esitän, että 214 kiertäisi Karakallion kautta vain ruuhka-aikojen ja koululaisten matka-aikojen ulkopuolella.

Asukastilaisuuksissa tuli monia muitakin hyviä parannusehdotuksia, joita vien eteenpäin Espoon kaupungin ja HSL:n virkamiehille. Tässä yhteydessä kokonaan uusien linjojen perustaminen ei ole mahdollista, koska se vaatii yksityiskohtaista linjastosuunnittelua. Esimerkiksi Kalajärven lähimmälle alueelliselle keskukselle Vantaan Myyrmäkeen toivotaan parempia yhteyksiä mieluummin kuin Vantaankoskelle, jossa ei ole mitään palveluita. Yhteydet Kehäradalle voisivat monien mielestä olla Espoosta muutenkin paljon paremmat. Liityntäpysäköintipaikkoja tarvitaan lisää, jos joukkoliikenteen puuttumisen takia on ajettava omalla autolla juna-asemalle. Pohjois-espoolaisten ja Kalajärven koululaisten matkojen osalta on tullut myös paljon palautetta, jota vielä selvitän ennen kokousta.

Lue HSL:n kokouksen esityslista.