Euroopan alueiden komitean täysistunnossa käsiteltiin komission uutta lämmitystä ja jäähdytystä koskevaa EU:n strategiaa. Lämmitysala esitetään ensimmäistä kertaa osana energiasektoria tähdättäessä energiaomavaraisuuden ja ilmastonsuojelun edistämiseen.
”Tärkeimmät päätökset sekä suurimmat lämmitystä ja jäähdytystä koskevat hankkeet tehdään paikallistasolla. Kunnilla on merkittävä vastuu yhdyskuntasuunnittelussa ja infrastruktuurin toteutuksessa. Siksi Alueiden komitea toivoo komission ottavan paremmin huomioon paikallis- ja alueviranomaiset ja kohtelevan heitä yhdenvertaisina kumppaneina.”

Katso lisää:

http://cor.europa.eu/fi/news/regional/Pages/suurimmat-lammitysta-ja-jaahdytysta-koskevat-hankkeet-tehd%C3%A4%C3%A4n-paikallistasolla.aspx