Alueiden komitean kuulumisia

Alueiden komiteassa käsiteltiin tällä viikolla jätedirektiivejä. ”Euroopan alueiden komitea esittää useita tarkennuksia komission esitykseen jätedirektiivien muuttamisesta. Ne liittyvät esimerkiksi yhdyskuntajätteen määritelmään, jätteen uudelleenkäyttöön tai...