HSL:n kokous päätti isoista ja kauas tulevaisuuteen vaikuttavista joukkoliikennehankkeista tällä viikolla. Listalla oli HLJ eli Helsingin Seudun Liikennejärjestelmäsuunnitelma, toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017, matkalippujen hinnat vuodelle 2015 ja ruuhkamaksut. Yksittäisinä asioina otettiin esityksestäni kantaa Mankin ja Luoman seisakkeisiin ja runkolinja 560:n jatkamisesta Espooseen.

HLJ- Helsingin Seudun Liikennejärjestelmäsuunnitelma lausunnolle

Tässä suunnitelmassa päätetään tie- ja raideinvestoinneista ja niiden rakentamisjärjestyksestä aina vuoteen 2040 asti. Alla olevasta hankejärjestyksestä pyydetään nyt kaupunkien lausuntoja. Tein muutosesityksen, että Espoon kaupunkirata tulee toteuttaa ennen Pisararadan käyttöönottoa, koska ilman tehokasta kaupunkirataa Kauklahteen Pisararataa ei pystytä täysimääräisesti hyödyntämään. Hävisin äänestyksen niukasti 6-5 ( 3 tyhjää).

Uutena joukkoliikenteen lisärahoitusmuotona esitetään ruuhkamaksua. Ruuhkamaksun arvioidaan tuottavan 165 miljoonaa euroa, josta käytettäisiin 110 miljoonaa raide – ja tieinvestointeihin ja 55 miljoonaa joukkoliikenteen palveluihin. Myös ruuhkamaksuista äänestettiin, mutta vastustajat hävisivät selvin luvuin ja nyt jäädään odottamaan kuntien kannanottoja.

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa Mankin ja Luoman seisakkeiden lakkauttaminen

Suunnitelmassa esitettiin Mankin ja Luoman seisakkeiden lakkauttamista syysliikenteen 2016 alkaessa. Mielestäni on niukkenevien verorahojen haaskaamista rakentaa uutta metrorataa miljardilla eurolla ja samaan aikaan sulkea asemia olemassa olevan junaradan varrella. Tein esityksen, että Mankin ja Luoman seisakkeet suljetaan vain, ”ellei maankäytön tiivistyminen lisää seisakkeiden matkustajamääriä riittävästi”. Tämä lisäys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi esitin poistettavaksi lauseen, joka ei pidä ollenkaan paikkaansa eli ”Käyttäjämäärät Mankin ja Luoman seisakkeilla ovat olleet pieniä, eikä uutta maankäyttöä niiden läheisyyteen suunnitella”. Poisto hyväksyttiin yksimielisesti. Näillä muutoksilla kannustan Espoota kaavoittamaan strategiansa mukaisesti erittäin hyvien joukkoliikenneyhteyksien eli radan varteen ja näin säilyttämään seisakkeet ja myöhemmin toivottavasti asemat, matkustajien käytössä.

Runkolinja 560

Seudun ensimmäinen ja erittäin suosittu runkolinja 550 myötäilee Kehä ykköstä ja kulkee Westendistä Itäkeskukseen. 550 saa nyt seuraa, kun runkolinja 560 alkaa liikennöidä Vuosaaren ja Myyrmäen välillä. Mutta miksi vain Myyrmäkeen, eikö poikittaisen ja seudullisen runkolinjan pitäisi kulkea Espoosenkin ? Kyllä pitäisi, joten tein esityksen, että runkolinja 560 jatkamista Myyrmäestä Espooseen kiirehditään. Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti, joten uuden pääteasema voimme saada Matinkylän metroasemalle!

Matkalipunhinnat 2015

Lipunhintojen korotus on keskimäärin 3,8 %. Suurin korotus kohdistuu kaupungin sisäiseen kuukausilippuun 46,50 € >49,50 €/kk. Kertaliput maksavat edelleen 3 € sisäinen ja 5 € seutulippu. Espoolaisen kuukausilipusta maksetaan verorahoilla 114 € sisäisestä lipusta ja seutulipusta 56 €, joten subventio jakautuu liian epätasaisesti eri lippulajien välillä.

HLJ hankejärjestys

 1. Pienet kustannustehokkaat hankkeet (jatkuva)
 2. Helsingin kantakaupungin raitioverkko (jatkuva)
 3. Keravantien parantaminen (budjetissa 2014)
 4. Pasilan läntinen lisäraide (2015)
 5. Länsimetron jatke Kivenlahteen
 6. Pisararata
 7. Klaukkalan ohitustie
 8. Hyrylän itäinen ohitustie
 9. Helsingin ratapihan toiminnallinen parantaminen
 10. Päätieverkon seuranta- ja ohjausjärjestelmän kehittäminen
 11. Keskisuuret tiepaketit
 12. Keski-Uudenmaan logistiikan yhteystarve
 13. Espoon kaupunkirata
 14. Raide-Jokeri
 15. Ruskeasannan asema
 16. Kehä I, 2. vaihe

Terveisin

Sirpa Hertell

HSL:n hallituksen varapuheenjohtaja

Espoo