Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan uudisrakennus on tarkoitus rakentaa nollaenergiatalona. Talo on energiatehokkaan rakentamisen pilottihanke Espoossa. Energiakulutustavoitteena on 80 kWh nettoneliömetrille vuodessa. Virallinen kansallinen tavoite on 90 kWh, joten Espoon tavoite on kunnianhimoinen. Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää energiacocktailia, jossa käytetään maalämpöä, kaukolämpöä ja aurinkoenergiaa. Valmistelussa on siis otettu hyvin huomioon energiansäästön ja ekologisuuden tarpeet.

 

Espoolaiset ovat Helsinkiin ja moniin muihin kaupunkeihin verrattuna erilaisessa asemassa. Espoolla ei ole omaa energiayhtiötä, jonka toiminnan turvaamiseksi ja hyvän tuloksen varmistamiseksi olisi käytettävä paikallisen energiayhtiön tuottamaa kaukolämpöä.

 

Kaukolämpö on ekologinen ja järkevä tapa tuottaa lämpöä tiiviisti rakennetulla kaupunkialueella ja siellä missä kaukolämpöverkko on valmiiksi rakennettu. Energian hinnannousun takia niin pientalorakentajat kuin kaupunkikin joutuvat miettimään lämmitysenergian hintaa. Olemme kuitenkin sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjä, joka tarkoittaa sekä energiatehokasta rakentamista että vähähiilisten polttoaineiden käyttöä.

 

Auroran koulun rakentaminen toteutetaan elinkaarimallilla, ja rakennusliike on päätynyt maalämmön käyttöön. Elinkaarikustannuksia laskettaessa maalämpö tulee kalliimmista investointikustannuksia huolimatta kaukolämpöä edullisemmaksi, kun huomioidaan rakennuksen koko elinkaari.

 

Emme ole käyneet Espoossa energiapoliittista keskustelua siitä, pitäisikö kaupungin omassa rakentamisessaan siirtyä kaukolämmöstä maalämpöön. Espoolaiset kerrostalot lämpiävät kaukolämmöllä ja kaukolämmön hinnalla on iso vaikutus asumiskustannuksiin. Jos siirrymme vaihtoehtoisiin ja uusiutuviin energiamuotoihin, saattaa se nostaa kaukolämmön hintaa pitkällä aikavälillä.

 

Kivihiilen halvasta hinnasta johtuen Fortum tuottaa kaukolämmön Suomenojan voimalaitoksella kivihiilellä, joka tuottaa tietysti paljon hiilidioksidipäästöjä. Espoo ei ole saavuttanut hiilidioksidipäästövähennyksiä, joihin se on sitoutunut. Jos Fortum tuottaa jatkossakin kaukolämmön kivihiilellä, tulisi Espoon harkita siirtymistä kaukolämmöstä maalämpöön aina silloin, kun se teknisesti on mahdollista ja kokonaistaloudellisesti edullisinta.